1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu

4. Informacja dodatkowa – wprowadzenie

5. Tabela 1.1

6. Tabela 1.5

7. Tabela 1.7

8. Tabela 1.9

9. Tabela 1.14

10. Tabela 1.15

11. Tabela 2.2

12. Tabela 2.3