Urząd Miasta Opola rozpoczyna nabór do kolejnej edycji sportowego Programu „Złote Dziecko”, organizowanego przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Opola.

Po sukcesie zeszłorocznej edycji zapadła decyzja o rozszerzeniu formuły w 2017 r.  Program skierowany jest do zawodniczek i zawodników w dwóch kategoriach wiekowych: 8 – 12 lat i 13 – 17 lat (przy weryfikacji liczy się rok urodzenia kandydata, nie dzień czy miesiąc). O udział w programie mogą ubiegać się zawodnicy którzy reprezentują barwy klubu sportowego mającego siedzibę na terenie miasta Opola oraz reprezentują dyscyplinę indywidualną lub zespołową, olimpijską i spełniają warunki określone w Regulaminie.
W ramach Programu organizator zapewnia m.in.:

– przygotowanie Camp’ów (wyjazdowych i stacjonarnych sesji szkoleniowych dla uczestników Programu) w czasie których przeprowadzone zostaną treningi, spotkania oraz wykłady o tematyce sportowej, a także wydarzenia integracyjne,

– przeprowadzenie konsultacji i wspólnych treningów z wybitnymi sportowcami,

– przeprowadzenie treningów specjalistycznych w zależności od specyfiki dyscypliny sportowej oraz  treningów ogólnorozwojowych,

– warsztaty Public Relations poprzez naukę udzielania wywiadów, wypowiadania się do radia i telewizji
(w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– spotkania z psychologiem sportu (w formie zajęć teoretycznych i praktycznych),

– organizację konferencji szkoleniowej dla trenerów i rodziców,

– ubiór sportowy dla uczestników Programu.
Termin składania wniosków – do 28 lutego 2017 r.

Wnioski o uczestnictwo w Programie należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy sport@um.opole.pl lub osobiście pod adresem: Urząd Miasta Opola – Wydział Sportu, ul. Piastowska 17, VI p. pok. 603, tel. 77 44 55 932.

UWAGA: Udział w Programie jest nieodpłatny.

Regulamin Złote Dziecko 2017