Zapraszamy wszystkich miłośników piłki nożnej do wzięcia udziału w rozgrywkach w ramach X edycji

OLO – Opolskiej Ligi Orlika.

Zapisy przyjmujemy  pod adresem mailowym : zapisy@mosir.opole.pl .

W mailu proszę podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy i nazwę drużyny.

Zgłoszenia przyjmujemy do piątku (11.08) do godz.14:00.

Wpisowe pozostaje bez zmian 400 zł.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

!online_olo_jesien2017 (002)