Nr umowy RPOP.12.02.01-16-0003/22-00
Tytuł projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.12.02.01-16-0003/22-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.03.2023 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: –

Wartość projektu ogółem: 9 244 328,09 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 304 455,15 PLN

Wartość dofinansowania: 5 999 968,84 PLN

Okres realizacji projektu: 02.01.2023 r. – 30.11.2023 r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości oraz instrukcja kontroli i obiegu dokumentów do projektu

 

Wydatki ogółem

Dofinansowanie

MOSiR

5 026 277,06

2 952 426,98

LO nr IX

4 218 051,03

3 047 541,86

Razem

9 244 328,09

5 999 968,84