Na podstawie ponownych badań wody na Kąpielisku Bolko stwierdza się, że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) i woda jest przydatna do kąpieli.