Dokumenty potrzebne do uzyskania elektronicznej legitymacji związkowej.

Już dzisiaj uprawnia ona do tankowania na stacjach LOTOS ze zniżką 10 gr/litrze, a będą następne promocje.

Wniosek o elektroniczna legitymację.

Solidarność RODO