1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych...

Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 20 listopada, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Przeglądy okresowe central klimatyzacyjnych
i urządzeń wentylacyjnych w obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Opolu”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 25.11.2019 r.

ZAPROSZENIE

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 – FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 20.11.2019 r.

Skip to content