Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach MOSiR w Opolu

utworzone przez | 7 marca, 2018

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:
“Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach MOSiR w Opolu”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Zaproszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz obiektów

Załącznik 3 – propozycja cenowa

Umowa – wzór

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 07.03.2018 r.