1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Budowa obiektu hali sportowej...

Budowa obiektu hali sportowej w ramach zadania „Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową”.

utworzone przez | 31 stycznia, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Budowa obiektu hali sportowej w ramach zadania „Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510076059-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 04.05.2020 r.

www wybór oferty

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.03.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.1.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 09.03.2020 r.

Pytania, odpowiedzi i zmiana – zestaw 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540033036-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 24.02.2020 r.

Pytania, odpowiedzi i zmiana – zestaw 3

załącznik nr 2 – wzór umowy – HJ CS modyfikacja 1

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 14.02.2020 r.

Przedmiar edytowalny – akt

Pytania, odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540024987-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 11.02.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 1

PRZEDMIARY EDYTOWALNE

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 05.02.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 507341-N-2020

SIWZ DZP.231.1.2020

załacznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 – wzór umowy

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 31.01.2020 r.

 

Skip to content