Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”.

utworzone przez | 17 kwietnia, 2019

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. “Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12.04.2019 r. oraz opublikowane w dniu 17.04.2019 r. pod numerem 2019/S 076-179851.

Dokumenty dotyczące postępowania dostępne pod adresem:

https://umopole.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 17.04.2019 r.

 

UWAGA:

Przypominamy, że zgodnie z SIWZ jest możliwość dokonania wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą elektroniczną z Zamawiającym .