1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Centrum Sportu – wykonanie...

Centrum Sportu – wykonanie prac naprawczych zgodnie z ekspertyzą i nakazem PINB

utworzone przez | 7 kwietnia, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

 informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:
„Centrum Sportu – wykonanie prac naprawczych zgodnie z ekspertyzą i nakazem PINB ”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 25.04.2016 r.
——————————————————————————————————————————

Pytania i odpowiedzi
Wyjaśnienie treści SIWZ
Projekt umowy

Zmiana terminu zakończenia inwestycji – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informację zamieściła: Joanna Walenciak

Data publikacji: 13.04.2016 r.

——————————————————————-

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ

——————————————————————-
DECYZJA POZWOLENIA NA PROW. ROBÓT BUDOWLANYCH – 30.06.2015

Załącznik nr 1
Projekt Budowlany
INFORMACJA_BIOZ
OPIS TECHNICZNY ARCH
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
OPIS TECHNICZNY PZT
——————————————————————-
Projekt Wykonawczy
INFORMACJA_BIOZ
OPIS TECHNICZNY ARCH PW
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI PW
OPIS TECHNICZNY PZT
Rysunki
A1 A2 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 KR1 KR2 PZT1
Przedmiar robót
CS_Opole_przedm
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Strona tyułowa
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
SST – B – O – Wymagania ogólne SST – B – 12 – Stolarka SST – B – 11 – Malowanie SST – B – 10 – Okładziny SST – B – 9 – Roboty związane z wykonaniem lekkich obudów SST – B – 8 – Roboty podlogowe SST – B – 7 – Tynki SST – B – 6 – Roboty murowe SST – B – 5 – Konstrukcje drewniane SST – B – 4 – Konstrukcje stalowe SST – B – 3 – Betonowanie SST – B – 2 – Zbrojenie SST – B – 1 – Roboty rozbiórkowe

Załącznik nr 2
Projekt umowy

OFERTA PRZETARGOWA

Przykładowe wzory dokumentów do wykorzystania przez Wykonawców
PRZYKŁADOWE DRUKI

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 07.04.2016 r.

Skip to content