SST - B - 9 - Roboty związane z wykonaniem lekkich obudów