Zmiana terminu zakończenia inwestycji - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia