1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Dialog techniczny w zakresie...

Dialog techniczny w zakresie dostawy produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 7 stycznia, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

O G Ł A S Z A

Dialog techniczny
w zakresie dostawy produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Informacja o zakończeniu dialogu technicznego

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna

Data publikacji: 09.02.2016 r.

—————————–

Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione
i podpisane zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.

Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) faksem na nr + 48 77 4539161 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres j.walenciak@mosir.opole.pl

Termin składania zgłoszeń: 14 stycznia 2016 roku.

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym
Wykaz zamówień

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 07.01.2016 r.

Skip to content