Dialog techniczny w zakresie hydroizolacji i termoizolacji obiektów MOSiR w Opolu

utworzone przez | 25 sierpnia, 2017

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

i n f o r m u j e
o zakończeniu dialogu technicznego w zakresie

hydroizolacji i termoizolacji obiektów MOSiR w Opolu

Zakończenie dialogu

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 03.11.2017 r.

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 25.08.2017 r.