Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

ogłasza

Dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem pn.: Wykonanie systemu podgrzewanej murawy na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Opolu zgodnie
z wymogami PZPN w odniesieniu do rozgrywek piłki nożnej na poziomie Ekstraklasy wraz z dokumentami potwierdzającymi sprawność funkcjonowania instalacji wystawionymi przez Klub i Zarządcę Stadionu załączonymi w ESL PZPN

Termin składania zgłoszeń: 30 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 13.03.2018 r.