1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Doposażenie placu zabaw oraz...

Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudzicach – Dzielnica VI

utworzone przez | 16 maja, 2024

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Doposażenie placu zabaw oraz rewitalizacja ścieżek spacerowych na skwerze im. Renaty Schumann   w Grudzicach przy. Ul Parandowskiego. Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Malina w Grudzicach – Dzielnica VI

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content