Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja