Unieważnienie postępowania – K O N K U R S NA PRAWO DO NAZWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OPOLU

utworzone przez | 19 lipca, 2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

U N I E W A Ż N I A    K O N K U R S
NA PRAWO DO NAZWY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W OPOLU

Unieważnienie postępowania konkursowego

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 13.09.2017 r.

Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Umowa
Załącznik nr I do umowy

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.07.2017 r.