1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni wokół...

Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII

utworzone przez | 4 września, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Kontynuację rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE:

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 11.09.2020 r.

 

DOKUMENTY NIEAKTUALNE:

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 04.09.2020 r.

Skip to content