1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Likwidacja spękań na trybunach...

Likwidacja spękań na trybunach Stadionu Miejskiego w Opolu w ramach zadania „Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej”

utworzone przez | 23 sierpnia, 2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

„Modernizacja Stadionu Miejskiego – dostosowanie do kryteriów I Ligi piłki nożnej”- Likwidacja spękań na trybunach 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 05.09.2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 28.08.2018 r

Zaproszenie

Formularz cenowy

Istotne postanowienia umowy

Uwaga!!!

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia odbędzie się na spotkaniu i wizji lokalnej z potencjalnymi Wykonawcami, które odbędzie się na Stadionie Miejskim przy ul. Oleskiej 51 w Opolu w dniu 28 sierpnia 2018 r o godz. 10.00.

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data opublikowania: 23.08.2018 r.

 

Skip to content