1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja 1 węzła sanitarnego...

Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

utworzone przez | 21 sierpnia, 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony pn.:

Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 05.09.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 588183-N-2019

SIWZ z załącznikami DZP.231.16.2019

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 21.08.2019 r.

Skip to content