1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja niecek i instalacji...

Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego Błękitna Fala – etap II

utworzone przez | 20 kwietnia, 2016

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
w związku z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.:
„Modernizacja niecek i instalacji basenu letniego Błękitna Fala – etap II”

postanawia unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 10.05.2016 r.

——————————————————————————————————————————————-

Zamawiający z uwagi na zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia, informuje o przesunięciu terminu składania propozycji cenowych.
Nowy termin składania propozycji cenowych wyznacza się na dzień: 29.04.2016 r. godz. 10.00

Zmiana opisu przedmiotu zamówienia dotyczy treści załącznika nr 1 do zaproszenia i umowy.
W ppkt 4 zakresu rzeczowego prac winno być:
ponowne ułożenie uprzednio zdemontowanej kostki betonowej w celu odtworzenia nawierzchni w ilości ok. 255 m2.
Poniżej załączono prawidłowe pliki.

Zaproszenie
UMOWA

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 27.04.2016 r.

————————————————————————————————————————

Poprzednia wersja zaproszenia i umowy skasowana

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 20.04.2016 r.

Skip to content