1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu...

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

utworzone przez | 31 lipca, 2020

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 09.09.2020 r.

zestawienie ofert DZP.231.10.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 07.09.2020 r.

Zmiana SIWZ

zm. 2 załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.10.2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 28.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 5

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 21.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert – zestaw 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540154976 – N – 2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 19.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 3

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 12.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi – zestaw 2

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 11.08.2020 r.

Pytania, odpowiedzi i zmiany – zestaw 1

zm. załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.10.2020

zm. załącznik nr 3 – oświadczenie

zm. załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540148791-N-2020

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 10.08.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540147457-N-2020

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.08.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 568614-N-2020

SIWZ DZP.231.10.2020

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.10.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO PRZETARGU

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 31.07.2020 r.

Skip to content