1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja Stadionu Żużlowego –...

Modernizacja Stadionu Żużlowego – dostawa materiału na teren stadionu żużlowego im. Mariana Spychały w Opolu, ul. Wschodnia 2 do ułożenia nawierzchni żużlowej

utworzone przez | 16 lutego, 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

o d s t ę p u j e    o d    r e a l i z a c j i    z a d a n i a     pn.:
“Modernizacja Stadionu Żużlowego – dostawa materiału na teren stadionu żużlowego im. Mariana Spychały w Opolu, ul. Wschodnia 2 do ułożenia nawierzchni żużlowej ”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. z dnia 22 grudnia 2015 r., poz. 2164) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Odstąpienie od realizacji dostawy

————————————————————————————————————————————

Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej: Protokół

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 29.02.2016 r.

______________________________________________________________________________

Zaproszenie

Formularz propozycji cenowej

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 16.02.2016 r.

—————————————————————————————————————————————-

UWAGA!

Ze względu na wniesienie pytań do opisu przedmiotu zamówienia, przesuwa się termin składania propozycji cenowych.
NOWY TERMIN
SKŁADANIE PROPOZYCJI CENOWYCH: w dniu 24.02.2016 r. godz. 13.00
OTWARCIE PROPOZYCJI CENOWYCH: w dniu 24.02.2016 r. godz. 13.15
————————————————————————————————————————————–
Pytania i odpowiedzi
1. Jak należy rozumieć zapis sienit/granit?
Odpowiedź: Wymaga się aby nowe podłoże było z sienitu o granulacji 0-5mm.

2. Czy kolor jest istotny?
Odpowiedź: Sienit ma być w kolorze żółtym.

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 19.02.2016 r.

————————————————————————————————————————————-

Powtórzenie czynności składania propozycji cenowej

Informację opublikowała: Joanna Walenciak

Data publikacji: 26.02.2016 r.

Skip to content