Powtórzenie czynności składania propozycji cenowej