Powtórzenie czynności składania propozycji cenowych