WYNIKI POBORÓW MOCY I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA URZĄDZEŃ