Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

utworzone przez | 20 września, 2019

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol  w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 11.10.2019 r.

zestawienie ofert DZP.231.22.2019

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 600293-N-2019

SIWZ z załącznikami DZP.231.22.2019

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 20.09.2019 r.