1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Modernizacja stolarki okiennej i...

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

utworzone przez | 6 sierpnia, 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony pn.:

Modernizacja stolarki okiennej i balkonowej II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

 

unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 21.08.2019 r.

wizja lokalna

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 19.08.2019 r

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ DZP.231.9.2019

załącznik nr 2 – wzór UMOWY

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 formularz ofertowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

EKSPERTYZA TECHNICZNA POMIESZCZEŃ STANOWIĄCYCH CZĘŚĆ HOTELOWĄ

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 06.08.2019 r

 

Skip to content