1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Naprawa central wentylacyjnych na...

Naprawa central wentylacyjnych na obiekcie Kryta Pływalnia Wodna Nuta w Opolu.

utworzone przez | 7 lutego, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Naprawę central wentylacyjnych na obiekcie Kryta Pływalnia Wodna Nuta w Opolu.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 17.02.2020 r.

ZAPROSZENIE

ZAŁ. NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 PROPOZYCJA CENOWA

ZAŁ. NR 3 WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 07.02.2020 r.

Skip to content