Obsługa, konserwacja oraz naprawa wyznaczonych siłowni zewnętrznych MOSiR w Opolu

utworzone przez | 21 lutego, 2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

Obsługa, konserwacja
oraz naprawa wyznaczonych siłowni zewnętrznych MOSiR w Opolu

 

Unieważnienie postępowania

Opublikowała Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 05.03.2019r.

Zaproszenie

Załącznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 2 formularz propozycji cenowej

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Opublikowała Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 21.02.2019r.