Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni “Wodna Nuta”

utworzone przez | 21 lutego, 2018

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:
Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni “Wodna Nuta”

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAPROSZENIE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ PROPOZYCJI CENOWEJ
WZÓR UMOWY
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data opublikowania: 21.02.2018 r.