1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Obsługa Stacji Transformatorowej na...

Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta.”

utworzone przez | 29 czerwca, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na  „Obsługę Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni „Wodna Nuta.”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 14.07.2020 r.

ZAPROSZENIE

zał. nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zał. nr 2 – PROPOZYCJA CENOWA

zał. nr 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 29.06.2020 r.

 

Skip to content