Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni “Wodna Nuta”

utworzone przez | 1 lutego, 2018

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

informuje o unieważnieniu postępowania  dotyczącego złożenia propozycji cenowej dla zadania

Obsługa Stacji Transformatorowej na terenie obiektu Krytej Pływalni “Wodna Nuta”

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna

Data publikacji: 16.02.2018 roku

——————————————-