Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zmiany lokalizacji głośników w obiekcie hali SL „Toropol”

utworzone przez | 15 czerwca, 2018

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:

„Opracowanie ekspertyzy dotyczącej zmiany lokalizacji głośników w obiekcie hali SL „Toropol”

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

UMOWA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Opublikowała: Sabina Uchańska

Data publikacji: 15.06.2018 r.