ZAŁĄCZNIK 2 - WYKAZ OBIEKTÓW Z TERMINAMI WAŻNOŚCI INSTRUKCJI