1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej...

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu”.

utworzone przez | 4 września, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla opracowania: Kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 09.09.2020 r.

ZAPROSZENIE

NAKAZ PINB

ZAŁ. NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁ. NR 2 – PROPOZYCJA CENOWA

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 04.09.2020 r.

 

Skip to content