1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Modernizacja elewacji budynku centrum sportu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Modernizacja elewacji budynku Centrum Sportu.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach zadania budżetowego pn.: Modernizacja placu rozgrzewkowego w Centrum Sportu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie oświetlenia na placyku rozgrzewkowym, wymianę chodnika z kostki brukowej na trawę syntetyczną oraz wykonanie dwóch ścianek do odbijania piłki w ramach...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu rekreacyjno – sportowym przy ul. Bierkowickiej i jego okolicy – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: „ Inwestycje na placu...

czytaj dalej

Konkurs na prawo do nazwy Opolskiego Parku Sportu

Aktualizacja 31.05.2021 r.: Komisja nadal pracuje nad umową i negocjacjami z potencjalnym Sponsorem. Powyższa zmiana nie wpłynie na termin podpisania umowy (01.07.2021 r.) w wypadku pozytywnego zakończenia negocjacji.  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion...

czytaj dalej

Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego) z nawierzchni polipropylenowej przy obiekcie Opolskiego Parku Sportu w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wrazz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i badań geologicznych w ramach zadania...

czytaj dalej

ZAKUP MASZYN DO PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU ZGODNIE Z ZADANIEM BUDŻETOWYM PN. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI – ZAKUPY INWESTYCYJNE.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych na terenie obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu oraz dodatkowych prac modernizacyjnych”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Zakup maszyn do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zakupy inwestycyjne.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.). UWAGA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 22 stycznia 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego...

czytaj dalej

Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego pn.: „Stadion Żużlowy – wykonanie nowej trybuny na łuku obiektu”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przyul. Wschodniej 2 w formule „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania budżetowego...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki C w ramach zadania pn.: „Basen Letni – modernizacja niecki C (wyspa) wraz z opracowaniem ekspertyzy geologicznej podłoża”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na opracowanie kompletnej Ekspertyzy geologicznej podłoża w sąsiedztwie niecki C i kosztorysu inwestorskiego wraz z określeniem prac naprawczych niecki Cw ramach...

czytaj dalej
Skip to content