Zamówienia publiczne

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” i...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu...

czytaj dalej

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion...

czytaj dalej

Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu, tj. Kryta Pływalnia AKWARIUM w Opolu, Ozimska 48b, Basen Letni BŁĘKITNA FALA w Opolu, Plac Róż 8 i Kryta Pływalnia WODNA NUTA w Opolu, Prószkowska 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: „Wykonanie badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej dla obiektów sportowo – rekreacyjnych, zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i...

czytaj dalej

Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: „Powiększenie kąpieliska BOLKO – etap II”. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198054-N-2020 Informację opublikowała: Aleksandra Anioł Data publikacji: 12.10.2020...

czytaj dalej

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów widowiskowych – zgodnie z nakazem PINB w Opolu”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla opracowania: „Kompletnej ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego podłogi sportowej w obiekcie „Stegu Arena” w zakresie wykorzystania do celów...

czytaj dalej

Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska – Centrum Sportu, kontynuacja rewitalizacji – Dzielnica XII

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Kontynuację rewitalizacji przestrzeni wokół zrekultywowanego boiska zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska - Centrum...

czytaj dalej

Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo – rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ” Dodatkowe inwestycje na placu rekreacyjno sportowym przy ul. Bierkowickiej – Dzielnica XII”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Wykonanie prac modernizacyjnych terenu sportowo - rekreacyjnego w Dzielnicy Bierkowice w Opolu, w ramach zadania budżetowego pn.: ” Dodatkowe inwestycje na placu...

czytaj dalej

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z zadaniem...

czytaj dalej

Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z...

czytaj dalej

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategorii wiekowej U-17 w okresie od 1 sierpnia 2020 r do 31 października 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategorii wiekowej U-17 w okresie od 1 sierpnia 2020 r do 31 października 2020 r na...

czytaj dalej

Trener programu Lekkoatletyka Dla Każdego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na  Trenera programu Lekkoatletyka Dla Każdego. Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j....

czytaj dalej

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz...

czytaj dalej