1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”

utworzone przez | 17 lipca, 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży architektury i konstrukcji w ramach zadania pn.: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510187266-N-2019

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 06.09.2019 r.

www wybór Wykonawcy

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 22.08.2019 r.

informacja zgodna z art. 86 ust. 5 – zestawienie ofert

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 05.08.2019

Pytania i odpowiedzi 3

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 02.08.2019 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540151277

Pytania i odpowiedzi 2

Załącznik nr 1 do Umowy

Zmiana treści SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 3B do SIWZ

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 22.07.2019 r

Pytania i odpowiedzi

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 19.07.2019 r

Ogłoszenie nr 574828

SIWZ

Wzór Umowy

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 17.07.2019 r

 

Skip to content