1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji sanitarnych C.O. w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

utworzone przez | 14 listopada, 2019

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji sanitarnych C.O. w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Zaproszenie DZP.2310.54.2019 z załącznikami

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 14.11.2019 r.

Skip to content