1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru...

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

utworzone przez | 20 maja, 2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru podczas prac polegających na wymianie nawierzchni sztucznej wraz z naprawą części drenażu w ramach zadania pn.: „Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu” .

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm. PZP)- wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto

Skip to content