Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510198054-N-2020