18.10.2022-modyfikacja-zalacznik-nr-1-wykaz-obiektow