1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. „Prace związane z wykonaniem...

„Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.”

utworzone przez | 16 września, 2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prace związane z wykonaniem kontroli (przeglądów) okresowych obiektów zgodnie z obowiązującymi wymogami Prawa Budowlanego, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.” Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 22021 poz. 1129 ze zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content