1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Prowadzenie zajęć treningowych z...

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

utworzone przez | 14 października, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 listopada 2020r. do 15 grudnia 2020 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu”.

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 14.10.2020 r.

Skip to content