1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Prowadzenie zajęć treningowych z...

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami, treningu motorycznego w okresie od 15 lipca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r. na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 9 lipca, 2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na: Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS
ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-16., U-17, U-19, zespół
rezerw oraz prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami,
treningu motorycznego w okresie od 15 lipca 2024 r. do 15 grudnia 2024 r. na
obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 zł netto.

Skip to content