1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Prowadzenie zajęć treningowych z...

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 marca 2020 r do 15 grudnia 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

utworzone przez | 24 lutego, 2020

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningu specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 marca 2020 r do 15 grudnia 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843)- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 02.03.2020 r.

Zaproszenie

ZAŁ. NR 1 opis przedmiotu zamówienia

ZAŁ. NR 2 – propozycja cenowa

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 24.02.2020 r.

Skip to content