zal.-nr-2-modyfikacja-tabeli-25.10.2022r-tabela-obiektow-str-od-5-10