1. STRONA GŁÓWNA
  2. /
  3. Zamówienia publiczne
  4. /
  5. Przegląd, naprawa i konserwacja...

Przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

utworzone przez | 22 grudnia, 2017

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Z A P R A S Z A

do złożenia propozycji cenowej na przegląd, naprawę i konserwację gaśnic, hydrantów i urządzeń pożarowych będących w użytkowaniu na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR w Opolu

Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Pytania i odpowiedzi
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 04.01.2018 r.

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PPOŻ  – załącznik nr 2

WZÓR UMOWY

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 22.12.2017 r.

Skip to content